רשות התחרות

קישורים מהירים

01/11/17
 

תאריך:
01/11/2017
חברות:
החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין:
איגוד בתי ההשקעות (ע"ר)
בתי השקעות בישראל
ענף:
מאגר מועמדים למשרת דירקטור בחברות ציבוריות
מספר תיק:
11035
מהות הכבילה:
שיתוף פעולה בין מתחרים
ילקוט הפרסומים:
7672
סוג החלטה:
מתן פטור
קבצים מצורפים: תיק עיון