רשות התחרות

קישורים מהירים

22/11/17
 

תאריך:
22/11/2017
חברות:
החלטה בדבר פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין:
גל קווי מטען בע"מ ובעלי המניות בה
ענף:
שירותי קונסולידציה בייצוא ימי
מספר תיק:
11046
מהות הכבילה:
שיתוף פעולה בין מתחרים
ילקוט הפרסומים:
7672
סוג החלטה:
מתן פטור
קבצים מצורפים: תיק עיון