רשות התחרות

קישורים מהירים

18/07/18
 

תאריך:
18/07/2018
חברות:
החלטה בדבר פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין:
ג'נרל מילס ישראל בע"מ לבין נגה גלידות שותפות מוגבלת
ענף:
הפצת גלידות של ג'נרל מילס על ידי נגה גלידות
מספר תיק:
010466
מהות הכבילה:
הסדר הפצה
ילקוט הפרסומים:
7913
סוג החלטה:
מתן פטור
קבצים מצורפים: תיק עיון