רשות התחרות

קישורים מהירים

16/11/17
 

תאריך:
16/11/2017
חברות:
החלטה בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל בין:
סונול ישראל בע"מ
"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ
ענף:
ייבוא תזקיקים
מספר תיק:
11012
מהות הכבילה:
שיתוף פעולה בין דלק לסונול בייבוא תזקיקים לישראל
ילקוט הפרסומים:
7672
סוג החלטה:
מתן פטור בתנאים
קבצים מצורפים: תיק עיון