רשות התחרות

קישורים מהירים

30/08/17
 

תאריך:
30/08/2017
חברות:
החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין:
Beckton-Dickinson Israel LTD
ובקטלאב דיאגנוסטיקה בע"מ
ענף:
שיווק והפצה של מכשור וציוד רפואי
מספר תיק:
11024
מהות הכבילה:
אי-תחרות
ילקוט הפרסומים:
7637
סוג החלטה:
מתן פטור
קבצים מצורפים: תיק עיון