רשות התחרות

קישורים מהירים

19/09/17
 

תאריך:
19/09/2017
חברות:
החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין:
עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ
כרמל פרנקל אינד בע"מ
ענף:
קרטונים לתעשייה
מספר תיק:
11021
מהות הכבילה:
התחייבות להקף רכש מינימלי; התחייבות לבלעדיות ברכש; התחייבות לאי-דישול לקוחות
ילקוט הפרסומים:
7637
סוג החלטה:
מתן פטור
קבצים מצורפים: לתיק עיון