רשות התחרות

קישורים מהירים

07/01/19
 

הודעה בדבר עדכון סכומים העיצום הכספי לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד–2014

קובץ PDF:
תאריך פרסום:
07/01/2019
ילקוט הפרסומים:
8069