רשות התחרות

קישורים מהירים

29/01/19
 

הודעה בדבר עדכון סכומים הקבוע בהגדרה "ספק גדול" ו"קמעונאי גדול" לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד–2014

קובץ PDF:
תאריך פרסום:
29/01/2019
ילקוט הפרסומים:
8091