רשות התחרות

קישורים מהירים

02/11/16
 

הודעה בעניין עדכון רשימת הזכויות

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
02/11/2016

 

 

הודעה בעניין עדכון רשימת הזכויות

 

ביום 26 באוקטובר 2016 חתמה הממונה על הגבלים עסקיים, עו"ד מיכל הלפרין, על רשימת זכויות מעודכנת מתוקף סמכותה לפי סעיף 13 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013.

המדובר בזכויות (רישיונות וחוזים בתשתיות חיוניות) אשר בטרם הקצאתן על ידי המדינה מחוייבות הרשויות המקצות להיוועץ בממונה על הגבלים עסקיים על מנת להבטיח, כי בהקצאת הזכויות יישקלו גם שיקולי תחרות. בטרם הכנסת הזכויות לרשימה, התייעצה הממונה עם הרשויות הרלוונטיות וכן הודיעה להן על החלטתה.

הרשימה פורסמה לראשונה ביום 25 ביולי 2016. בהתחשב בראשוניותו של ההליך, הודיעה הממונה כבר אז כי הרשות תמשיך לבחון את הצורך בתיקונים נדרשים ברשימה. כעת נערך העדכון הראשון ברשימה אשר כולל את התיקונים הבאים:

 • בתחום התשתיות:
  • חיפושי מחצבים
  • זכות נפט (בנוסף על הזכות שנכללה ברשימה לקבלת היתר מוקדם לעניין זה)
 • בתחום התקשורת:
  • הקצאות תדרים המשמשות למתן שירותי איכון רכב ושירותי זימון
  • רישיון לשידור ערוץ נושאי במערך "עידן פלוס"
 • בתחום התחבורה עודכן החוק הרלוונטי לעניין קבלת רישיון יבוא רכב