רשות התחרות

קישורים מהירים

06/04/17
501229

הודעה בעניין עדכון רשימת הזכויות

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
06/04/2017

                                    ירושלים, י' בניסן תשע"ז

6 באפריל 2017

                                                                                                                       

הודעה בעניין עדכון רשימת הזכויות

 

הממונה על הגבלים עסקיים, עו"ד מיכל הלפרין, חתמה ביום 5 באפריל 2017 על רשימת זכויות מעודכנת מתוקף סמכותה לפי סעיף 13 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013.

המדובר בזכויות (רישיונות וחוזים בתשתיות חיוניות) אשר בטרם הקצאתן על ידי המדינה מחוייבות הרשויות המקצות להיוועץ בממונה על הגבלים עסקיים על מנת להבטיח, כי בהקצאת הזכויות יישקלו גם שיקולי תחרות. בטרם הכנסת הזכויות לרשימה, התייעצה הממונה עם הרשויות הרלוונטיות וכן הודיעה להן על החלטתה.

הרשימה פורסמה לראשונה ביום 25 ביולי 2016. בהתחשב בראשוניותו של ההליך, הודיעה הממונה כבר אז כי הרשות תמשיך לבחון את הצורך בתיקונים נדרשים ברשימה. התיקון הראשון ברשימה נערך בחודש אוקטובר 2016 וכעת נערך העדכון השני של הרשימה, אשר כולל את הוספת הזכויות הבאות:

·         בתחום הבנקאות והפיננסיים:

o       רישיון בנק

o       רישיון סולק

o       בעל רישיון שירות נתוני אשראי לפי פרק ד' לחוק שירות נתוני אשראי

o       בעל רישיון שירות מידע על עוסקים לפי פרק י' לחוק שירות נתוני אשראי

o       בעל רישיון לחברת שירותים משותפת לפי סעיף 4 לחוק הבנקאות (רישוי)

o       מערכת סליקה פנסיונית

·         בתחום התשתיות:

o       תחום הפעילות של חברת דלק

o       זיקוק דלק

·         בתחום התקשורת:

o       מינוי לגורם מפעיל פרטי לפי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות