רשות התחרות

קישורים מהירים

04/05/17
 

הודעה בעניין עדכון רשימת הזכויות

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
04/05/2017

                                    ירושלים, ‏ח' באייר תשע"ז

4 במאי 2017

 

                                                                                                                       

הודעה בעניין עדכון רשימת הזכויות

 

הממונה על הגבלים עסקיים, עו"ד מיכל הלפרין, חתמה ביום 1 במאי 2017 על רשימת זכויות מעודכנת מתוקף סמכותה לפי סעיף 13 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013.

המדובר בזכויות (רישיונות וחוזים בתשתיות חיוניות) אשר בטרם הקצאתן על ידי המדינה מחוייבות הרשויות המקצות להיוועץ בממונה על הגבלים עסקיים על מנת להבטיח, כי בהקצאת הזכויות יישקלו גם שיקולי תחרות.  

הרשימה פורסמה לראשונה ביום 25 ביולי 2016. בהתחשב בראשוניותו של ההליך, הודיעה הממונה כבר אז כי הרשות תמשיך לבחון את הצורך בתיקונים נדרשים ברשימה. כעת נערך התיקון השלישי ברשימה, אשר כולל את הוספת הזכויות הבאות בתחום החשמל:

{C}                          א.         {C}רישיון לניהול המערכת;

{C}                          ב.         {C}רישיונות הולכה;

{C}                           ג.          {C}רישיונות חלוקה, למעט בכל הנוגע ל"מחלקים ההיסטוריים";

{C}                          ד.         {C}רישיונות ייצור, בתנאי שמדובר בתחנת כוח לייצור חשמל בהיקף העולה על 30 מגה וואט;

{C}                          ה.         {C}ורישיונות הספקה.