רשות התחרות

קישורים מהירים

20/01/19
 

מענה לבקשת חופש מידע בנושא בקשת הסתדרות הרוקחים להכריז על קופות החולים כקבוצת ריכוז ומונופולין