רשות התחרות

קישורים מהירים

31/12/18
501618

רשות ההגבלים העסקיים הודיעה לחברות הגז אמישראגז ופזגז ונושאי משרה בכירים בהן כי היא שוקלת להגיש כתב אישום, בכפוף לשימוע, בגין הסדר לפגיעה בפעילותה התחרותית של כלבוגז

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
31/12/2018

כ"ג טבת, תשע"ט

31 דצמבר, 2018

 

-הודעה לעיתונות-

רשות ההגבלים העסקיים הודיעה לחברות הגז אמישראגז ופזגז ונושאי משרה בכירים בהן כי היא שוקלת להגיש כתב אישום, בכפוף לשימוע, בגין הסדר לפגיעה בפעילותה התחרותית של כלבוגז

על פי מכתבי השימוע פזגז ואמישראגז שיתפו ביניהן פעולה כדי לפגוע בפעילותה התחרותית של כלבוגז. כחלק מההסדר הן הסכימו לא להתחרות זו בזו על בסיס המידע שיעבירו במסגרת שיתוף הפעולה

 

רשות ההגבלים עסקיים זימנה לשימוע לפני הגשת כתבי אישום, את המנכ"לים של החברות אמישראגז ופזגז, סמנכ"ל השיווק של אמישראגז ונושאי משרה נוספים בחברות.

על פי כתב החשדות שנשלח ביום 31 בדצמבר 2018 במחצית השניה של שנת 2016 החלה חברת כלבוגז להתחרות ביתר שאת באזור באר שבע על לקוחות ביתיים הצורכים גז. לפני כן  כמעט ולא עברו לקוחות ביתיים בין החברות המרכזיות המספקות גז ללקוחות ביתיים באזור באר שבע.

בעקבות פעילות כלבוגז הסכימו אמישראגז ופזגז לשתף פעולה ביניהן כדי לפגוע בפעילותה התחרותית של כלבוגז.  החברות פעלו על פי ההסכמה, העבירו מידע זו לזו ביחס לפעילותה של כלבוגז ואף פגעו בתחרות שעוררה כלבוגז. 

כאשר נכנסת חברה קטנה יחסית לשוק הלקוחות הביתיים מחירי מגז בישול יורדים באופן משמעותי, ועל כן ההסדר האסור בין אמשיראגז ופזגז לפגוע במשותף בפעילותה התחרותית של כלבוגז פגע  בתחרות.

גפ"מ (גז בישול) הוא אחד ממקורות האנרגיה המרכזיים למשקי הבית בישראל. אחוז ניכר מתושבי המדינה עושה שימוש בגפ"מ לצרכי בישול והסקה. היקף שוק הגפ"מ בישראל עומד על מעל ל-2 מיליארד ₪, מתוכו כ-800 מיליון ₪ בתחום הביתי.

הפרשה נחקרה על ידי מחלקת החקירות של רשות ההגבלים העסקיים.

 בתום הליך השימוע, יוחלט סופית האם להגיש נגד החשודים כתבי-אישום.