רשות התחרות

קישורים מהירים

06/01/19
501619

ועדת הריכוזיות המליצה ברוב קולות על אישור המיזוג בין רשת לערוץ עשר וביקשה להטיל תנאים

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
06/01/2019

ירושלים‏, כ"ט בטבת תשע"ט

‏6 בינואר 2018

 

-הודעה לעיתונות-

ועדת הריכוזיות המליצה ברוב קולות על אישור המיזוג בין רשת לערוץ עשר וביקשה להטיל תנאים

 

 

הוועדה לצמצום הריכוזיות המליצה ברוב קולות לרשות השנייה לאשר את המיזוג בין הערוצים רשת ועשר. עמדת הרוב גרסה כי העברת אמצעי השליטה בנסיבות הקיימות הוא בלתי נמנע והמליצה לרשות השנייה לקבוע כללים שירסנו את השפעת בעלי העניין בערוצים המסחריים על התוכן המשודר בהם.

 

לפי כללי הרשות השנייה, בעל רישיון נדרש כיום למנות דירקטור עצמאי אחד בדירקטוריון המונה עד 7 חברים, שניים בדירקטוריון המונה 8–12 חברים ודירקטור עצמאי נוסף על כל 4 חברים נוספים. רוב חברי הוועדה המליצו לרשות השנייה לתקן את הכללים שקבעה לבעלי רישיונות שידור, ולקבוע כי בדירקטוריון בעלי רישיונות השידור המסחריים יכהנו שני דירקטורים נוספים מטעם מועצת הרשות השנייה.

 

הוועדה סייגה דבריה, והבהירה כי אם אין דרך חוקית לתקן את הכללים כאמור, מומלץ כי מינויים של שני הדירקטורים הנוספים ייעשה בדרך הקבועה בכללים כיום. דהיינו, בדרך שבה ממונים דירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות.

 

פרופ' אבי שמחון, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, חלק על עמדת רוב חברי הוועדה וסבר כי אין לאשר את ההקצאה.

 

נימוקי הוועדה צפויים להתפרסם בנפרד בימים הקרובים.

 

בראש ועדת  הריכוזיות עומדת עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על הגבלים עסקיים, וחברים בה פרופ' אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה ומר שי באבד, מנכ"ל משרד האוצר.