רשות התחרות

קישורים מהירים

09/01/19
501620

אושר מתווה העסקה העדכני למיזוג בין רשת וערוץ 10

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
09/01/2019

‏‏ג בשבט תשע"ט

9 בינואר 2019

-הודעה לעיתונות-

אושר מתווה העסקה העדכני למיזוג בין רשת וערוץ 10

הממונה על הגבלים עסקיים אישרה היום (ד') את מתווה העסקה העדכני למיזוג בין רשת מדיה בע"מ וערוץ 10 החדש בע"מ.

המתווה הקודם של עסקת המיזוג אושר על ידי הממונה ביום 8 באוגוסט 2018 על בסיס דוקטרינת "החברה הכושלת", ובמסגרתו בעלי המניות ברשת היו צפויים להיות בעלי השליטה בחברה הממוזגת. כעת בהתאם למתווה העסקה העדכני קבוצת RGE צפוייה להיות בעלת השליטה בחברה הממוזגת.

בעקבות שינוי מבנה העסקה שבה ובדקה הממונה את השלכות העסקה על התחרות.

החלטת הממונה לאשר את המיזוג מבוססת על ממצאי בדיקתה, לפיהם בהיעדר המיזוג עלול ערוץ 10 לצאת מהשוק בסבירות גבוהה, ובאופן שמעלה חששות חמורים לפגיעה בתחרות ובציבור. יציאת ערוץ 10 הייתה מביאה להיעלמותה של אחת משתי חברות החדשות המרכזיות בטלוויזיה, כך שהייתה נשארת חברת חדשות מרכזית יחידה.

בשל מסקנה זאת, הרי שאישורו של המיזוג עדיף מבחינה תחרותית על התנגדות למיזוג, למרות הפגיעה התחרותית האפשרית שטמונה בו.

אישור המיזוג הנוכחי ניתן גם הוא בתנאי שרשת תמכור את אחזקותיה בחברת החדשות הישראלית בע"מ בה היא מחזיקה במשותף עם שידורי קשת בע"מ, וזאת בטרם ביצוע המיזוג ("fix it first").

 

כמו כן, אישרה היום הממונה את ההתקשרות שבין קשת לבין רשת לפיה תרכוש קשת את אחזוקתיה של רשת בחברת החדשות. עסקה זו הובאה בפני הממונה במסגרת מימוש התנאי למיזוג רשת וערוץ 10 כאמור.