רשות התחרות

קישורים מהירים

13/02/19
501633

הממונה הודיעה על כוונתה להטיל הוראות על חברת שסטוביץ למניעת פגיעה ביבוא מקביל של משחות שיניים קולגייט

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
13/02/2019

ירושלים, ח' באדר א' תשע"ט

13 בפברואר 2019

                                                                                                                  

-הודעה לעיתונות-

 

הממונה הודיעה על כוונתה להטיל הוראות על חברת שסטוביץ למניעת פגיעה ביבוא מקביל של משחות שיניים קולגייט

 

הממונה על התחרות הודיעה היום כי היא שוקלת להפעיל את סמכותה ולהורות לחברת ש. שסטוביץ היבואנית הרשמית של קולגייט בישראל שלא לדווח לחברת Colgate-Palmolive העולמית על המצאות משחות שיניים מיבוא מקביל בישראל.

 

במסגרת בדיקה שערכה רשות התחרות עלה כי בהתאם להנחיות חברת קולגייט פלמוליב, שסטוביץ נוהגת לדווח לקולגייט פלמוליב על מוצריה שיובאו לארץ ביבוא מקביל ובכלל זה על משחות שיניים הנמכרות בארץ תחת המותג קולגייט.

 

דיווחיה של שסטוביץ כוללים מידע מפורט על מוצרים מיבוא מקביל וכן תמונות עם פרטי המוצר תוך צילום פרטים שנועדו לאפשר את זיהוי המוצר על ידי קולגייט פלמוליב.

 

מהנחיות חברת קולגייט פלמוליב עולה, כי מטרת נוהל הדיווח היא מניעת יבוא מקביל של מוצרי קולגייט פלמוליב בעולם. קיומו של הנוהל והדיווחים לפיו מקימים חשש לפגיעה משמעותית ביבוא מקביל של משחות שיניים.

 

בבדיקת הרשות עלה  כי משחות השיניים של קולגייט מחזיקות בנתח שוק משמעותי ויציב לאורך זמן וכי אין מותג דומיננטי נוסף עם נתח שוק קרוב לזה של קולגייט. עוד עולה כי קיימת העדפה צרכנית ברורה למותג זה וכמעט שאין מעברים בין מותגים שונים. כל אלה מלמדים על החשיבות של התחרות מיבוא מקביל של משחות שיניים של קולגייט להתפתחות התחרות בתחום.

בנסיבות אלה, בכוונת הממונה להפעיל את סמכותה לפי סעיף 31ו(א) לחוק ולהורות לשסטוביץ להימנע ממתן הדיווח ביחס למשחות השיניים מיבוא מקביל.

 

זאת היא הפעם הראשונה בה עושה הממונה שימוש בסמכות שניתנה לה על פי סעיף 31ו לחוק התחרות הכלכלית. סמכות זאת נוספה לחוק בתיקון מיום 26 ביולי 2018 במטרה לחזק את הכלים העומדים בידי רשות התחרות למנוע פגיעה ביבוא מקביל לשוק הישראלי.

בהתאם להוראות החוק נוסח ההוראות עומד לעיון הציבור למשך 14 יום. כל אדם המעוניין בכך מוזמן להעביר את הערותיו לנוסח ההוראות באמצעות פקס שמספרו 02-5458555 (לידי רחלי הלברטל)  או בדואר אלקטרוני לכתובת racheliha@aa.gov.il  עד ליום 28 בפברואר 2019.