רשות התחרות

קישורים מהירים

27/02/19
501638

גזר דין פלילי ראשון נגד תאגיד ומנהלו
בגין אי-מסירת מסמכים שנדרשו ע"י רשות התחרות

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
27/02/2019

22 AdarI 5779

27 February 2019

 

-הודעה לעיתונות-

גזר דין פלילי ראשון נגד תאגיד ומנהלו

בגין אי-מסירת מסמכים שנדרשו ע"י רשות התחרות

בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופט דוד גדעוני) גזר ביום 26 בפברואר 2019 את דינם של חוליות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ושל מנכ"ל החברה, פול שטיינר, בגין עבירת אי מסירת נתונים לפי דרישת הרשות. בית המשפט קיבל את הסדר הטיעון במסגרתו הודו הנאשמים בכתב האישום, וגזר על מר פול שטיינר מאסר לריצוי בעבודות שירות לתקופה של שבועיים, קנס כספי בסך 50,000 ₪ ומאסר על תנאי, ועל חוליות גזר  קנס כספי בסך של 150,000 ₪.

זוהי הפעם הראשונה בה מורשעים מנכ"ל ותאגיד בעבירה של אי מענה לדרישת נתונים של רשות התחרות. הרשות רואה חשיבות רבה באכיפה כנגד עבירות אלו  אשר פוגעות בעבודת הממונה על התחרות והרשות, ופועלת להבטיח כי לשם ביצוע תפקידיהן על פי חוק יעמדו בפני הממונה והרשות כל המידע והמסמכים הדרושים.

בשנת 2016 דרשה רשות התחרות מסמכים ונתונים מחוליות ומהמנכ"ל מר פול שטיינר לאחר שהתקבלו תלונות על התנהלות חוליות בניגוד לחוק התחרות הכלכלית.

במהלך המענה של חוליות ומנהלה לדרישה התעורר ברשות חשד כי הם נמנעים  מלמסור את כל המסמכים שנדרשו. ואכן חקירת הרשות איששה את החשד.

ההחלטה להגיש כתב אישום בעניינם של חוליות ומר שטיינר התקבלה מאחר שהמידע שנאסף בחקירת הרשות לימד כי אי-מסירת המסמכים היתה במתכוון.

את הרשות ייצגו בהליך עו"ד תומר דגני חנית ועו"ד נתן ירדן.