רשות התחרות

קישורים מהירים

06/03/19
501644

רשות התחרות מפרסמת טיוטת מסמך המלצות
לשקילת שיקולי תחרות במהלך עריכת מכרזים

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
06/03/2019

‏כ"ט אדר א תשע"ט

‏06 מרץ 2019

-הודעה לעיתונות-

רשות התחרות מפרסמת טיוטת מסמך המלצות

לשקילת שיקולי תחרות במהלך עריכת מכרזים

 

לאורך השנים צברה רשות התחרות ניסיון בייעוץ בנושאי תחרות לגופים במגזר הציבורי העורכים מכרזים מסוגים שונים במסגרת תחומי אחריותם. היום, ‏06 במרץ 2019, מפרסמת הרשות טיוטת מסמך שעניינו הנגשת השיקולים התחרותיים שמומלץ  לעורך המכרז להביא בחשבון במהלך עריכת המכרז על מנת להביא לתוצאות תחרותיות מיטביות כתוצאה ממנו.

המסמך מתמקד בשני סוגים עיקריים של מכרזים: מכרזי רכש ומכרזים בהם תוצאת המכרז משפיעה על תחרות בשוקי המשך לשוק בו המכרז מתבצע. ביחס לכל אחד מהמכרזים הללו מפורטים החששות התחרותיים הרלוונטיים וכן המלצות שמטרתן להפחית את הסיכוי למימוש החששות הנידונים. נוסף על סוגי מכרזים אלו, המסמך כולל התייחסות לשיקולים תחרותיים והמלצות בעלות רלוונטיות לכלל המכרזים הנערכים במגזר הציבורי.

המסמך ממליץ שעורך המכרז ייתן את הדעת על רווחת הצרכנים בשוק בו נערך המכרז; המסמך ממליץ לשקול את קיומה של חוסר סימטריה בין התמריצים של מציעים הפעילים בשוק בו נערך  המכרז (Incumbents) ובין מציעים שאינם פעילים בו ומעוניינים להכנס אליו (Entrants); המסמך עוסק בחשיבות של משיכת שחקנים חדשים להתמודד במסגרת המכרז; כמו כן ממליץ המסמך לנקוט בצעדי אכיפה אפקטיביים כנגד הפרות של התנאים במכרז ועוד.

המסמך כולל המלצות מעשיות שמטרתן לקדם את התחרות בשוק בו נערך המכרז, כגון פיצול של הנכס העומד למכרז למספר חלקים עליהם יבוצעו מכרזים נפרדים; מתן אפשרות למספר זוכים לזכות במכרז נתון; מניעת שחקנים המקימים חשש תחרותי בשווקי ההמשך מגישה למכרזים; הקצאת מכרזים מסוימים לשחקנים שאינם פעילים בשוק והקטנת חסמי הכניסה הניצבים בפני מתמודדים פוטנציאליים, כגון תנאי סף שאינם הכרחיים או דרישות ניסיון מוקדם מופרזות.

טיוטת המסמך מפורסמת כעת להערות הציבור. כל אדם המעוניין בכך מוזמן להעביר את הערותיו לטיוטת המסמך לרשות התחרות בפקס שמספרו 02-5458555 (לידי חגי גרין) או בדואר אלקטרוני לכתובת chagaygr@competition.gov.il, עד ליום 5 במאי 2019.